A klubról

A klub története

A klub életre hívása sensei Czeglédi Nándor nevéhez kötődik. 1984-ben kezdődött meg az oktatás Hódmezővásárhelyen. Czeglédi sensei, soke Kelemen István tanítványaként (Budapest) kapott lehetőséget a dojo megnyitására Hódmezővásárhelyen.  A klub alapító tagja a Magyar Ju Jitsu Szövetség-nek (MJJSZ).

A nyolcvanas években élték a virágkorukat a „karatés, kungfus, nindzsás, szamurájos” filmek, aminek hatására sokan elmentek megismerkedni a ju jitsu-val is.  A nyolcvanas évek végén Czeglédi sensei tanítványa, sensei Meszlényi András a meglévő mellett új csoportot indított és vezetett. Már a két csoport között is meglátszott a ju jitsu sokszínűsége, mivel a két sensei bár ugyanazt a rendszert oktatta, mégis a hangsúlyok máshol voltak a módszertanban, így mindenki megtalálhatta a habitusának leginkább megfelelő tréninget. A klub mindig fontosnak tartotta a működőképesség és a hatékonyság előtérbe helyezését az oktatás és a gyakorlás során egyaránt.

Az elmúlt 30 évben, a klubunkból,  Czeglédi és Meszlényi sensei után hatan érdemelték ki a Magyar Ju Jitsu Szövetség Dankollégiumának tagságát. Jellemzően minden vizsgázó 10-12 év edzésmunka után kapott lehetőséget tudásának bizonyítására. Mindkét csoportból nagyszerű emberek és jitsukák, kerültek ki. Czeglédi és Meszlényi sensei munkahelyi elfoglaltságaik miatt a klub vezetését 1994-ben Füvesi Sándorra bízták, aki napjainkban is a dojo vezetője. A klub jó kapcsolatot ápol a régió más stílusirányzatot képviselő szervezeteivel, rendszeresek a közös tréningek, rendezvények.

Jellemzői

Klubunk ju jitsu felfogása az „egységes harmonikus egész” tanulmányozására épül. Az edzések szerkezete is így épül fel. Nincsenek ciklikus periódusok, amelyek az ideális felkészülést jelenthetik egy adott megmérettetésre (alapozás, erőnléti és állóképességi szakasz, technikai, taktikai, formaidőzítő, formában tartó, levezető, regenerációs és rekreációs tréning). Az edzések során nem egy bizonyos eseményre kell készülnünk, hanem a ju jitsu komplex egészét kell gyakorolnunk. Meg kell tanulnunk az alapelveket az első lépcsőben leutánozni, később megérteni és alkalmazni, majd „megélni” mindazt, amit magunkban érzünk, és amikor egy megmérettetés elé kerülünk, (ami lehet tervezett, de véletlenszerű is) – legyen az vizsga, verseny, önvédelem, harc, stb. – ott kell bizonyítanunk tudásunk alkalmazhatóságát, működőképességét, hatékonyságát.

Az oktatás során nem technikákat tanítunk, hanem alapelveket. A technikák az eszközei az oktatásnak, ezen keresztül lehet bemutatni és átadni az alapelvek működését; demonstrálni a működőképességet és hatékonyságot. Nem lehet teljes a gyakorló fejlődése, ha a technikai haladás nem párosul, fizikai és mentális erősödéssel. Hiába jó valaki technikailag, ha hiányzik belőle a fizikai, a mentális erő és tartás, amivel alkalmazhatná a technikáit, de ugyanilyen zsákutca az is, amikor a fizikai és mentális erő nem kap technikai támogatást, hiszen hiába tudnák használni az eszközeiket, ha azok nem állnak rendelkezésre.

A mindennapi életből példát hozva úgy jellemezhetném a gondolkodásunkat, mint a matematika világát, ahol a nagyon biztos és széles alapok elsajátítása után fokozatosan haladva előre, az elsajátított tudásra és tapasztalásra építve, olyan mélységekig – magasságokig juthatunk, melyek határok nélküli világunk alap törvényszerűségeit kutatják „elemi” szinten éppúgy, mint a végtelen világegyetemben.

A ju jitsu eredetéből adódóan a harcról szól. Eszerint kell gyakorolnunk, tanulnunk, tanítanunk. A helyes alapelveken nyugvó pontos technikai végrehajtás biztosítja, hogy az adott technikának minden körülménytől (alkat, környezet, életkor, stb.) függetlenül működőképesnek kell lennie.

Edzéseinken mindenki megtalálhatja a maga számára meghatározott célok (kondíció megőrzés, fizikai – mentális erősödés, harcművészet tanulás, küzdelem, önvédelem, stb.) teljesítésének lehetőségét. Minden csoportban kis létszámban edzünk, így mindenkivel egyénileg van mód és lehetőség gyakorolni. A klubban baráti légkörben várunk mindenkit, aki megtisztel bennünket a bizalmával. A társaitól – legyen az „akármilyen öves”  – segítségre, odafigyelésre, türelemre, őszinteségre és sok bátorításra számíthat.

Csoportok

1. Manó csoport

Ami először családi, baráti játék alkalmaknak indult (csakúgy, mint a gyerek csoport esetében) eseti jelleggel, az mára külön csoporttá vált. Minden olyan gyerkőcöt várunk ide, aki sok energiával rendelkezik, szeret ugrabugrálni, jókat játszani, nevetni de még kicsi ahhoz, hogy a gyerek csoport munkájába bekapcsolódhasson (jellemzően 4 és 6 éves kor között).

Itt nincs vizsga, a „követelmény” csupán annyi, hogy mindenki jól érezze magát, sok-sok élménnyel legyen gazdagabb, és mindeközben megtanuljon olyan dolgokat, hogy mik is azok a szabályok, egyáltalán mire valók a kezeink, lábaink, egyéb érzékszerveink, hogyan tudunk segíteni egy társunknak, milyen is az amikor nekünk segítenek és más ehhez hasonló fontos dolgok :).

A foglalkozásokon nincs harcművészeti oktatás, nem tanulnak ütni, rúgni, stb. viszont kúsznak-másznak, hemperegnek, bukfenceznek, szaladgálnak, labdáznak, csoportos ügyességi és szerep játékokat játszanak, stb., ezeken keresztül önkéntelenül is szükségük van a társaikkal való kommunikációra, kapcsolattartásra, megtanulnak szabályokat, valamint azok betartását. A saját, megszerzett élményeiken és tapasztalataikon keresztül lesznek egyre ügyesebbek, magabiztosabbak, ezáltal nyitottabbak a társaik, és a külvilág felé egyaránt.

Edzés időpontok

szerda 17.00-17.45

(az iskolai szünetekben az edzések is szünetelnek)

egy kis ízelítő a csapat életéből 🙂

2. Gyermek csoport

Általánosságban elmondható. hogy 6-7 éves kortól, 12-13 éves korig várjuk a gyerekeket az edzéseinkre. Az edzések időtartama (1 óra) alatt nagyon sok játék egészíti ki a konkrét oktatási szakaszokat. Az edzés felépítésében a legfontosabb szempont az általános fejlődés, mind fizikai (testtartás, gyorsaság, pontosság, erő, állóképesség, hajlékonyság,  mozgáskoordináció, stb.), mind mentális (egészséges önbizalom, döntési, problémamegoldó, koordinációs képesség, a kudarcok kezelése, koncentráció, figyelem, fegyelem, őszinteség, tisztelet, társak segítése, stb.) területen, úgy hogy a kisgyerek jól érezze magát a dojoban, sok (igaz) pozitív élménnyel gazdagodjon.

A csoportban nem ju jitsu harcművészet oktatás történik (nem célunk harcosokat vagy bajnokokat nevelni, de nagy örömünkre szolgál, ha egészséges fejlődésüket valamilyen módon és mértékben segíthetjük), sokkal inkább egy sokoldalú képesség fejlesztés, aminek egyik legfontosabb közvetítő eszköze a ju jitsu harcművészetének szemlélete, értékrendje, alapelvei, technikái.

Megannyi helyen, formában és módon tanítják a gyerekeket győzni, mintegy felkészítve őket a nagybetűs ÉLETre; mi örülünk, ha egy kicsit is hozzá járulhatunk ahhoz, hogy megtanuljanak és képesek legyenek segíteni…

Edzés időpontok:

(az iskolai szünetekben az edzések is szünetelnek)

Gyerek csoport: 6-10 éves kor között

hétfő és csütörtök: 17.00 – 18.00

Ifjúsági csoport: 10-14 éves kor között

kedd és péntek: 17.00 – 18.00

egy kis ízelítő a csapat életéből 🙂

3. Kezdő csoport:

A hozzánk érkező új tagok (14-15 éves kortól) a kezdő csoportban ismerkednek meg az alapokkal, a motivációjuk igen szerteágazó. Fontos, hogy olyan társak közé kerüljenek, ahol egymást folyamatosan inspiráló segítőkész közegben végezhetik az edzésmunkát.

Az alapok elsajátítása párhuzamosan folyik a fizikai, mentális területek mellett, az alapállások, eséstechnikák, alap ütő-rúgó technikákkal. Szükség van egy alapvető viselkedési szabályzat (etikett) elsajátítására és alkalmazására, valamint az edzéssel összefüggő szabályok megtanulására és betartására (jelentős részük a balesetmentes gyakorlást biztosítja, ezért betartása és betartatása kulcsfontosságú).

Az itt megszerzett tudás, valamint szemléletmód milyensége és minősége kiemelkedően fontos jelentőséggel bír, hiszen döntően meghatározza a további folyamatos fejlődés ütemét, irányát és lehetőségeit.

Edzés időpontok:

kedd és csütörtök: 18.00 – 19.30

egy kis ízelítő a csapat életéből 🙂

4. Haladó csoport

A biztos alapokkal érkező gyakorlók, itt töltik meg az eddig tanultakat tartalommal. Megértik a technikák működését, megtanulják az alapelveket mind szélesebb körben alkalmazni. Fokozatosan, egyre újabb helyzetekben, más megközelítésből folytatják a gyakorlást, a technikák csiszolását. Ismereteiket kibővítik a taktika és stratégia fokozatos megismerésével, valamint elsajátítják az oktatás módszertanának lépéseit is. Ahogy haladnak előre, úgy fedeznek fel, számukra új és még újabb területeket,  fejlődési lehetőségeket, irányokat; majd idővel ők is hozzáteszik a maguk bejegyzését a ju jitsu nyitott könyvébe.

A haladó csoportba nem lehet jelentkezni, ide az alapok megismerése után vezet a gyakorló útja.

Edzés időpontok:

hétfő, szerda, és péntek: 18.00

egy kis ízelítő a csapat életéből 🙂

5. Senior csoport

Ebben a csoportban nem ju jitsu oktatás történik, inkább úgy határozhatnánk meg, hogy a ju jitsu-t mint eszközt használjuk az edzésekhez.

A jelentkezők jellemzően a 30 évnél idősebb korosztályból kerülnek ki. Ha párhuzamot szeretnék vonni, akkor azt mondanám ugyanaz a cél, mint ami a gyermek csoportban leírtakból megismerhető. Jól kell hogy érezzük magunkat! Itt nincs senki számára kötelezően előírt gyakorlat, ha valaki nem akar, vagy nem tud (pl. egészségi okból), bukfencezni, gurulni vagy guggolni akkor azt nem csinálja, kitalálunk számára más olyan gyakorlatsort  amit végre tud hajtani és amivel el tudja érni az általa kitűzöttek megvalósítását (egészséges mozgás, stressz levezetés, baráti kikapcsolódás, stb.). A fent leírtak ellenére az edzéseken (a tapasztalatok szerint ) végzett munka intenzitása nem marad el, a többi tréningétől csak más az egész hangulata.

Olyan mint egy “nagyra nőtt gyerek” csoport 🙂

Mindenki megtalálhatja itt azt a területet, amit igazán kedvel (van aki “bunyózni” szeret, más inkább “földharcos”, akadnak akik csak a “kondi” miatt jönnek, stb.) és a megfelelő fokozatosság betartásával elérheti azt, ami számára a leginkább érdekes, miközben minden területen tágul a látása, sokmindenbe “belekóstol”,  és lehet később igénye lesz a szélesebb körű tudás megismerésére. (erre számos példa akadt).

Edzés időpontok:

kedd és péntek 19.30 – 20.30

egy kis ízelítő a csapat életéből 🙂

6. Speciális csoportok

A klub több olyan csoport oktatását is ellátta, és látja el napjainkban is, amelyekben az elsődleges feladat, a minden esetben előre meghatározott, az adott felhasználási területhez köthető, és arra specializált követelményrendszer mindenre kiterjedő teljesítése.

A csoportokban nem ju jitsu oktatás történik, de minden területen felhasználásra kerülnek a ju jitsu harcművészet alapelvei, valamint a hozzájuk kötődő tudás és tapasztalatok összessége.

            Iskolai csoportok:

Az edzéseken résztvevők általános mentális és fizikai képességeinek fejlesztése, valamint a speciális mozgások megismerése és elsajátítása – gurulások, esések, stb. – a legfontosabb feladatunk.

az egyik csoportunk bemutatója

.

            Belügyi, katonai, biztonsági csoportok:

A foglalkozásokon alkalmazott oktatási tematika és módszertan, a résztvevőknek a hivatásuk ellátásához szükséges szakszerű, hatékony, és határozott intézkedései végrehajtásához szolgáltat elméleti és gyakorlati ismereteket.

az egyik csoportunk bemutatója

.

A speciális csoportokba nem lehet jelentkezni, azok zártkörűen működnek, így az ott folyó munka megtekintése sem lehetséges. Kívülállók számára ezeken a foglalkozásokon részt venni – akár nézőként, akár gyakorlóként – kizárólag a klubunk vezetőjének és a csoportot üzemeltető partnerünk felelős személyének közös, és egybehangzó engedélyével lehetséges.

7. Részvétel az Egészséges Vásárhely Programban (EVP)

8. Mozgásprogramok hölgyek részére:

Minden tréningünkre igaz:

  • légzőgyakorlattal és bemelegítéssel kezdjük – levezetéssel és légzőgyakorlattal fejezzük be
  • a gyakorlatok és módszerek külső körülménytől független végrehajthatósága és elsajátíthatósága (előképzettség, nem, kor, alkat, stb.)
  • nincs izoláció. Nem egyes részterületekkel foglalkozunk, hanem minden esetben az egységes egész van a gyakorlások fókuszában.
  • bármikor lehet hozzánk csatlakozni. Az edzések modulszerűen kapcsolódnak egymáshoz. Ez annyit jelent, hogy a tréningek nem egymásra épülnek, hanem egymás mellé, mint egy elemekből felfejlődő lánc. Aki később csatlakozik a tréningekhez, vagy kevesebb foglalkozáson tud részt venni, az is hatékonyan használható ismeretekkel gazdagodhat. Így mindenki képes lehet önmagának „önvédelmi láncot építeni”; aki többször jön el, annak hosszabb és erősebb lánca lesz, aki pedig kevesebb alkalommal tud itt lenni, annak kevesebb felhasználható láncszeme lesz az építkezéshez…
  • a tréningekre minden esetben előzetes bejelentkezést kérünk az ismert elérhetőségeink valamelyikén, vagy ezeken a telefonszámokon Füvesi Sándor: +36-30-365-5628, Füvesi Márta: +36-30-594-0988

Egészségmegőrző, tartásjavító, képességfejlesztő tréning

célja: a mozgás élményén keresztül az általános életminőség-érzet javítása

A tréningen minden lassan történik, nincsenek dinamikus mozgások. A gyakorlatok központi elemei az alapelvekre (csípő és légzés) felépítve a test természetes mozgásainak a gyakorlását vagy éppen újratanulását segítik. A mozgások lassan végrehajtott lazító, nyújtó, jellegűek, amelyek összekapcsolódnak statikus, nem megterhelő pozíciók megtartásával (tartásjavítás, törzsizmok természetes használata).

A foglalkozások eredményeként a testünk egészére kiterjedően mindinkább közelebb kerülhetünk a természetes és egészséges mozgásokhoz. Kis odafigyeléssel ezen alapelvek és mozgások a mindennapokban is gyakorolhatóak (alkalmazhatóak), aminek következményeként érezhetően javulhat a közérzetünk és ezen keresztül a kiegyensúlyozottságunk, mentális stabilitásunk és életminőségünk.

időpont:

szombat 15.00

(június, július, augusztus hónapokban: kedd és csütörtök 17.00-18.00)

a foglalkozás időtartama 50 perc

.

Kondicionáló tréning

célja: az ember egészének (fizikai és mentális) kondicionális fejlesztése

A tréningen több és különféle erő, dinamika, koncentráció és koordináció képesség fejlesztő gyakorlatot végzünk. Jellemzőek a mozgásból végrehajtott és társas gyakorlatok. Fontos szempontként mindig központi elem, hogy a gyakorlatokat mindenki képes legyen végrehajtani alkattól, kortól és bármilyen más körülménytől függetlenül.

időpont:

szombat 16.00

(június, július, augusztus hónapokban: hétfő és szerda 17.00-18.00)

a foglalkozás időtartama 50 perc

.

Önvédelem – technikák és taktikák

célja: olyan alapvető ismeretek átadása, amelyek birtokában hatékonyabban lehetünk képesek egy önvédelmi helyzet megfelelő kezelésére.

A foglalkozáson olyan technikákat és módszereket ismerhetünk meg, amelyek segíthetnek az önvédelem folyamatában a megfelelő időzítéssel a megfelelő döntéseket hozni, és hatékonyan végrehajtani azokat. Az alapok elméletben és gyakorlatban is ismertetésre kerülnek, amelyeket először az alapmozgásokból felépítve gyakorlunk egyes technikánként, majd a későbbiekben szituációs helyzetek összefüggéséiben hajtunk végre.

időpont:

szombat 17.00

(június, július, augusztus hónapokban: kedd és péntek 19.30-20.30)

a foglalkozás időtartama 50 perc

A program célja: olyan mozgásforma tanítása, amelyben mindenki megtalálhatja a maga számára, a kondíció megőrzésére, javítására, a mentális erősödésére és a saját önvédelmére lehetőséget nyújtó mozgásformát, melyet egy hasonló gondolkodású közösségben végezhet.

.        .        .

A csoportoktól függetlenül további (pl. hétvége) időpontokban is van lehetőség gyakorlásra, a vezető instruktorokkal való egyeztetés után és kizárólag a felügyeletük mellett.

Oktatók

A klubunk több évtizedes fennállása alatt, nyolcan érdemelték ki a  fekete öves instruktori fokozatot. Közülük jelenleg ketten vesznek részt a csoportokban folyó oktatási munkában.

shihan Füvesi Sándor 5.dan

sensei Füvesi Márta 3. dan

Jelentkezés – egyéb tudnivalók

Az edzéseink nyíltak, bármikor, bárki számára megtekinthetőek, mindenkit szívesen látunk, aki megtisztel bennünket érdeklődésével. Minden csoportba folyamatosan lehet jelentkezni.

Az első edzésen senki sem állhat be (kivétel ez alól a manó, a senior edzés és a hölgyek mozgásprogramjai), végig kell nézni a tréninget, hogy teljes képe legyen a hozzánk érkezőknek arról, mi is történik ott. A közben felmerült kérdéseket és az edzéssel kapcsolatos minden egyéb tudnivalót az edzés végén a vezető instruktorral meg lehet beszélni. Így lehetőség szerint a legszükségesebb információk birtokában hozhatja meg mindenki a döntését a csatlakozásról.

Ruházat: A foglalkozásokon általánosan kényelmes szabadidő ruházat a javasolt. A ju jitsu edzéseken kezdetben elég egy rövid ujjú póló és egy hosszú szárú melegítő alsó – ezekből olyat hozzunk magunkkal, ami “nem féltős” 🙂 , tehát nem baj ha itt-ott, esetleg itt is – ott is elszakad… 🙂 . Kell még, egy a benti közlekedéshez javasolt papucs, és télen sapka.

Az edzés menete:

Minden edzés más és más, mivel nem egy meghatározott eseményre készülünk, ezért az edzések mindig átfogóan, több területet lefedve biztosítják a széleskörű ismeretek elsajátítását.

Az edzések minden esetben bemelegítéssel kezdődnek és levezetéssel érnek véget. A többi rész az alapelvek megtartása mellett változhat. A hatékonyan alkalmazott bemelegítés és levezetés biztosítja a sérülésmentes gyakorlás egyik legfontosabb összetevőjét, nemcsak az egyes edzéseken, de a hosszú évek során végzett folyamatos edzésmunka mellett is.

Az edzéseken alkalmazott oktatási elvek részletesebben megismerhetők az alábbi oldalakon: