A Ju Jitsu Klub Hódmezővásárhely oktatási elvei – 4. fejezet

Bejegyzés képe

5. Ju jitsu waza:

Ez a címszó fogja össze a dobástechnika, fogások, kulcsok, eszközös technikák, vitálpont technikák, “csibész” technikák, küzdelem (ezen belül a földharc) technikáira vonatkozó oktatási elveinket.

A legfontosabb elv a gyakorlás során az, hogy a tanuló először mindig lassan és folyamatosan gyakoroljon. Az így folyamatosan felépülő tapasztalatokra támaszkodó egyre gyarapodó tudás ad lehetőséget a végrehajtás sebességének növelésére, a mozgás gyorsítására; ügyelve ekkor is a folyamatosságra és a koordinált, harmonikus  mozgásra.

Dobástechnika: a ju jitsu ezen technikai területe igen szerteágazó, megtalálható benne minden olyan dobás és levitel, ami eredményesen és hatékonyan alkalmazható a harc közben.

Az oktatás legfontosabb szempontjai:

Az általános hibák azonnali és folyamatos kijavítása (egyensúlyvesztési helyzet kialakítása, súlypont süllyesztés, húzás, befordulás mértéke, tartáshibák, stb.)

Harmonikus mozgás: a dobástechnikák sikeres végrehajtásakor fokozottan oda kell figyelni, hogy a tanuló mozgása mindig megfelelően koordinált legyen. Olyan sebességgel, ütemben és időzítéssel kell mozognia mint a támadásnak. Akkora energiát kell alkalmaznia, amilyen a támadáskor érkezik. A testnek a csípőből kiindulva egységes, harmonikus egészként kell mozognia.

Körmozgás: a ju jitsu mozgásanyagában nagyon fontos szerepe van a a test körkörös mozgásának (dobásokhoz befordulás, blokkok, kitérések, elvezetések, dobások, gurítások, stb.). A “hétköznapi” ember mozgása leginkább egyenes vonalú. A körmozgások nem tartoznak a természetes mozgások közé. (gondoljunk bele, ha meg kell hirtelen fordulniuk milyen labilissá válnak, könnyen elveszítik az egyensúlyukat) A helyes technikák hatékony végrehajtásához nélkülözhetetlen a biztonságos körmozgás elsajátítása.

Elvezetés, utánaengedés: az ellenfél energiájának felhasználása vagy elvezetése jelentős mértékben növeli a jitsuka esélyeit a harc folyamán. Az elvezetés vagy az utánaengedés helyes alkalmazásával a jitsuka számára előnytelen helyzetből (ott ahol valószínűleg alul maradnánk, vagy komoly sérülést szerezhetnénk, pl. nagy fizikai erő különbség esetén) lehetővé válik a a harc  eredményes lezárása (pl. kontra technikák, lendületdobások, stb). Nagyon sok gyakorlásra van szükség, hogy kialakuljon a gyakorlóban a helyzetfelismerés, tempóérzék és időzítés képessége, amikor “belenyúlhat” a harc folyamatába. Ez az egyik legnehezebben elsajátítható alkotóelem.

A technikák pontos, fókuszált, dinamikus végrehajtása.

.

Fogások (feszítések), kulcsok: a ju jtsu alkalmassá teszi a gyakorlóját arra, hogy a fogások (feszítések), kulcsok alkalmazásával az ellenfelét, a jitsuka által meghatározott mértékű és teljes kontroll alatt tartott sérülés érje (mind a sérülés kiterjedésére, fajtájára, súlyosságára vonatkozóan). Ez a helyzettől függően a leszorítástól kezdődően, az ízületfeszítésekkel és fojtásokkal kikényszerített feladáson (elvezetésen) át, egészen a sérülést vagy halált okozó technikákkal bezárólag, rendkívül széles területet ölel fel.

Követendő elvként kell érvényesülnie, hogy az ellenfelet teljes ellenőrzés alá kell vonni, kizárva annak minden további lehetőségét bármilyen akcióra. Olyan helyzetbe kerül az ellenfél,  hogy semmi esélye a harc folytatására, számára csak a megadás és az utasítások követése létezik. A teljes kontroll azt jelenti, az ellenfél csak a jitsuka által engedélyezettek szerint cselekedhet, ha ezen kívül bármi más lehetősége is adódik akkor nem jó a technika.

Az oktatás legfontosabb szempontjai:

kontrollal való gyakorlás: a különböző fogások, feszítések, kulcsok, lezárások a legtöbb esetben a természetes hajlásiránnyal ellentétesen, vagy a természetes mozgáskiterjedés határait túl lépve terhelik az ízületeket és a különböző testrészeket, ezért nagyon fontos a teljes kontroll megtartása, ellenkező esetben sérülést okozhat a figyelmetlenség.

A tartás és pozíció hibák azonnali és folyamatos javítása

.

Eszközös technikák: a ju jitsu magában foglalja a különböző eszközök (bot, kés, kötél, stb.) használatát valamint az ellenük való védekezés módszereit is. Minden eszköznek megvannak az arra jellemző tulajdonságai, amelyek előnyként és hátrányként jelenhetnek meg a használat során.

Az oktatás legfontosabb szempontjai:

A gyakorlás csak és kizárólag instruktor felügyeletével folyhat.

A gyakorlás arra alkalmas eszközzel történjen (gyakorló kés, boken, stb.) a gyakorlatlanok testi épségének védelme érdekében.

Minden gyakorló eszköz igazi éles eszközként legyen kezelve (nem fogunk rá a pengére, nem állunk a lővonalba, nem játszunk az eszközökkel, stb.).

Kerüljük a kemény blokkok alkalmazását, térjünk ki a támadás irányából.

Minél hamarabb ellenőrzés alá kell vonni az eszközt és az ellenfelet is.

Sokat kell gyakorolni különböző eszközökkel, hogy megismerhessük azokat és így sokkal felkészültebbek lehetünk a védekezés során is.

Maximális kontrollal való gyakorlás.

.

Vitálpont technikák: Különösen nagy fájdalmat és sérülést képes okozni, az aki ezeket a pontokat sikeresen és hatékonyan támadja. Alkalmazásuk jelentősen növelheti a hátrányban levő (pl. hölgyek, kisebb termetű emberek, stb.) gyakorló esélyeit a harc sikeres lezárása érdekében.

Az oktatás legfontosabb szempontjai:

A gyakorlás csak és kizárólag instruktor felügyeletével folyhat.

Alacsony övfokozatúaknak nem oktathatók.

Maximális kontrollal való gyakorlás

Pontos, határozott végrehajtás.

.

Küzdelem – földharc:

A ju jitsu küzdelemben az a szabály, hogy “nincs szabály”. A jitsuka minden technikát  és eszközt igénybe vehet, ami a túléléshez szükséges. A küzdelem nem ütő – rugó, stb. technikák felváltva történő végrehajtása a küzdő felek részéről. Együtt kell tudni alkalmazni a rendelkezésünkre álló lehetőségeket, hiszen ezek harmóniája lehetővé teszi az összefüggéseiben egymást erősítő technikai részterületek sémákat nélkülöző, ebből adódóan  nehezen kiszámítható alkalmazását. Az így kialakult alkalmazkodóképesség minden helyzetben kínálhat olyan előnyöket  a jitsuka számára, amelyeket felhasználva  eredményesen harcolhat. Az edzéseken, a gyakorló küzdelmekben is teret  kell adni a harc fent leírt összetett gyakorlásának, ahol a jitsukának alkalmaznia kell a ju jitsu technikai repertoárját (kontrollal). A földharc sem csak fogásokból kell hogy felépüljön, hanem a fogásokat is kombinálni kell a ju jitsu többi technikájával (pl. ütő – rúgó technikák). A ju jitsu-ban nem pontokat érnek a technikák, hanem a sikeres végrehajtás után az ellenfélnek nincs esélye folytatnia harcot. Egyszerűen fogalmazva: a ju jitsu-ban nem megütni, hanem leütni kell az ellenfelet (egy technika – egy ember).

A képzésnek ez a módja, biztos és megalapozott oktatói tapasztalatot és felkészültséget igényel, kiemelkedően fontos a fokozatosság elvének betartása.

Az oktatás legfontosabb szempontjai:

Folyamatosság: A jitsukának folyamatosan, egymásból következően kell alkalmazni a tanult technikáit. Minden szögből és helyzetből képesnek kell lennie a támadásra és védekezésre egyaránt. A technikák az eszközei  az alapelvek használatának. Erre csak akkor képes, ha fizikailag és technikailag megfelelően felkészült, mentálisan kiegyensúlyozott, összehangolt és harmonikus.

Indulatmentesség: a harc közben a jitsukának szellemileg tisztának kell lennie. Az indulatok és érzelmek (harag, félelem, elbizakodottság, stb.) gátolják a kiegyensúlyozottság és harmónia fenntartását és így csökken a harcos esélye a harc sikeres befejezésére.

Lazaság: A test és a szellem könnyedsége, lazasága nélkül, a harcos mozgása diszharmonikussá válik. A görcsös, feszített, merev állapot lassítja az érzékelést és a mozgást.

Természetesség: A harc során minden mozgás természetes legyen, egyszerű és célratörő. Az oktatás során törekedni kell arra, hogy a tanítvány ne betanult sémák, mozdulatsorok (kombinációk, ritmus) szerint harcoljon, hanem a technikákon keresztül elsajátított elvek felhasználásával, ezeket tudja a saját adottságaira átváltani és mindig a helyzetnek megfelelő leginkább természetes módon alkalmazni.

Gyakorlóküzdelemben az oktatás során oda kell figyelni arra, hogy a technikák mindig pontosan, dinamikusan, megfelelő időzítéssel és fókusszal, életszerűen legyenek végrehajtva.

.

1. fejezet

2. fejezet

3. fejezet

4. fejezet

5. fejezet

6. fejezet

Szólj hozzá!

Az e-mail címed sehol sem jelenik meg, harmadik fél nem férhet hozzá.
A *-gal jelölt mezőket kötelező kitölteni.

*
*

Az alábbi HTML elemek és attribútumok használhatók: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>