A Ju Jitsu Klub Hódmezővásárhely oktatási elvei – 1. fejezet

Bejegyzés képe

Bevezetés:

Sokat gondolkodtam azon, leírjam-e nagy nyilvánosság előtt azoknak a gondolatoknak a rövid kivonatát, amelyeket eddig kizárólag az instruktori övfokozattal (3. kyu – kék öv) rendelkező társaimmal osztottam meg, a szokásos nyári módszertani edzések alatt (ezeket  a tréningeket most nem részletezném, terveim szerint egy későbbi bejegyzésben vázlatosan ismertetni fogom az edzések célját, felépítését, témaköreit, stb). Ezek az edzések a klubunk instruktorainak szólnak, hiszen itt kizárólag az oktatással foglalkozunk. Azért döntöttem végül, a mindenki számára elérhető nyilvánosság mellett, mert a vázlatosan és kivonatszerűen megfogalmazott elvek, az oktatókon  túl, minden gyakorló és érdeklődő számára betekintést adhatnak a klubunkban folyó munkába, az oktatás és gyakorlás során alkalmazott elvekbe, és ezen keresztül a  Ju Jitsu Klub Hódmezővásárhely dojo-jának szemléletmódjába és szellemiségébe.

A leírt gondolatok személyes történéseken és élményeken alapulnak és ebből adódóan a személyes tapasztalatimat tükrözik. Nem gondolom azt, hogy csak és kizárólag így lehet ezekről a témakörökről gondolkodni, és nem várom el bárkitől is, hogy ezekkel azonosuljon, azt meg pláne nem szeretném, ha az itt leírtakat bárki is megdönthetetlen egyetemes igazságként értelmezné.

Az oktatási elveinket kilenc részterületre bontva mutatom be. A gondolatok csak vázlatként és kivonat formájában lesznek olvashatóak, hiszen a bővebb és részletes kifejtésükhöz a személyes találkozásainkon mindig van mód és lehetőség, illetve a témakörök széles területe részleteiben ismertetve könyvnyi terjedelmet idézne elő :). Akinek kérdése vagy véleménye van, az személyesen és itt a honlapunkon is forduljon hozzám bizalommal.

A gyakorlati tapasztalás jól kiegészíthető a könyvek, vagy más ismeretanyag  által közvetített információ hozzáadásával, így előfordulhat hogy a leírtak egybecsengenek egy már valamilyen formában valahol megfogalmazott gondolatmenettel. Érdeklődéssel olvastam több olyan írást is, aminek gondolatai, szavai, összefüggései, valamilyen formában itt is megjelenhetnek.

A bemutatásra kerülő oktatási elveink:

1. Általános elvek

2. Bemelegítés

3. Bázis technika(atemi waza)

4. Esés technika (ukemi waza)

5. Ju jitsu waza

6. Fizikai tulajdonságok (erő, állóképesség, gyorsaság, mozgáskoordináció, stb.)

7. Mentális tulajdonságok (tisztelet, fegyelem, koncentráció, stb.)

8. Levezetés

9. Gyakorlati útmutatások

A tanulás és az oktatás azonosságát, összefonódását is szemlélteti az alábbi idézet:

” A valódi bölcsesség hivatása nem tagadni, hanem megoldani”

Két fajta ju jitsu létezik, amelyik működik és amelyik nem. Mi úgy gondoljuk azzal érdemes foglalkoznunk amelyik működik. A működő ju jitsu-ban két alapelv kell hogy megjelenjen a teljes rendszerben és annak minden részletében

helyes légzés

megfelelő csípő használat

E két alapelv teljesülése határozza meg minden területen a ju jtsu egészét, a most tárgyalt területek elvei is az alapelvekre épülve, velük közösen alkotják az összefüggő harmonikus egész egy kicsiny részletét.

1. Általános elvek

Tanulni könnyebb mint tanítani.

Úgy könnyű elmagyarázni valamit, ha nem törődünk vele, megérti-e a másik, ám ha helyesen akarunk irányítani és elfogulatlanul tanítani, azért hogy a tanítványok elsajátítsák az anyagot, miközben figyelembe vesszük egyéni jellemvonásait, az már nehezebb feladat. Ehhez természetesen az kell, hogy maga az oktató már rendelkezzen a megfelelő szintű tudással és tapasztalattal, amit tanít azt a gyakorlatba átültetve alkalmazni is tudja, ezáltal hitelesen és megkérdőjelezhetetlenül álljon a tanítványai előtt. A tanítónak vállalnia kell a tettei utáni felelősséget.

Az igazságosság alkalmazása

Az oktatónak ki kell javítania a tanítványok gyenge pontjait, de nem állíthatja meg félúton a technikai fejlődésüket. Ne az oktató tudásán legyen a hangsúly, hanem a technikák minél teljesebb megértésén. Nem az erős embernek van igaza, hanem az igaz ember az erős.

Pártatlanság, becsületesség

Ez nem azt jelenti, hogy mindenkit egyformán kell tanítani. Van aki gyorsan megtanul valamit, mások sokszori ismétlés után sem értik meg az oktató által bemutatottakat. Ezért az oktatónak különös gonddal kell figyelni rájuk, hogy a tapasztaltabb tanítványok segítsenek nekik a gyakorlásban. Fontos, hogy a tapasztaltabb tanítványok egymás között gyakoroljanak, de fel kell ismerniük, hogy a kezdők segítése fontos összetevője és lényeges eleme mindannyiuk folyamatos fejlődésének.

Együttes fejlődés

Mások tanítása révén magunk is fejlődünk, hiszen a tanítás is a tanulás egy formája. Aszerint kell cselekednünk, amit másoknak oktatunk. Kiváló módja önmagunk fejlesztésének, ha segítjük mások fejlődését. Az odaadó gyakorlás nagyon fontos, de ha csak a technika fejlődik, eljutunk egy olyan pontig, amelynél a testünk fejlődik ugyan, de a szellemünk és belső személyiségünk fejlődése nélkül ez a folyamat először lelassul, majd leáll és később vissza is fordulhat.

A tanulók az oktatók tükrei

A tanuló és oktató nem csak együtt halad az úton, hanem egymás tükrei is. A tanító erényei és hibái láthatók a tanulókon és viszont. Ha tanuló őszintén tanulni akar, a tanító őszintén tanít, együtt érnek és fejlődnek. A tanító szelleme tükröződik a tanítványaiban. Ha öntelt, a tanítványai szintén azok lesznek. Ha kérkedik, kérkedni fognak a tanítványai is. Ha lenézi őket, viszonozni fogják. Annak a tanárnak viszont jó eséllyel lesznek értékes tanítványai, aki amellett hogy elmagyarázza a helyes elveket, képes azokat a gyakorlatba átültetni és működésüket folyamatosan bemutatni. Az az oktató, aki rossz szokásokat fedez fel a tanulói között, sajátjai tükrének kell hogy tekintse azokat. A kép, amit a tanítványaiban lát, arra figyelmezteti, fáradhatatlanul dolgozzon tovább. Egy tanító nem feledkezhet meg arról, hogy tanítványi figyelik őt. Szavainak és tetteinek összhangban kell lenniük a magyarázataival. Nagyon fontos megtartania azt a szemléletet, miszerint tanulhat a tanítványaitól.

Az oktató legyen szerény

Azért mert valaki tanít, még nem jelenti biztosan azt, hogy mindent elsajátított, amit tanulnia kell. Talán egy lépéssel előttük jár, de akkor is csak útitársa a tanítványainak az úton. Mindazonáltal annak, aki előbbre jár, vezetnie és segítenie kell a mögötte haladókat. Az önteltség bezárja a szellemünket és fejlődés helyett visszavet az úton. Egy hiba akkor is hiba ha egy nagy tanító javasolta; ugyanígy a helyes akkor is helyes, ha egy kezdő csinálta. Az oktató fontos feladata, hogy állandóan a helyes fejlődést keresse. Egy ember csak “szívvel ” lehet jó tanító.

A szemlélet teszi az oktatót, nem az eltelt idő

Az erő, a technikai jártasság illetve a jó oktató készség két különböző dolog. Egy kiváló technikájú erős harcos nem biztos hogy jó oktató. Természetesen az a legjobb ha valaki kiváló harcos és egyben jó oktató. Akkor lehet valaki jó oktató, ha megfelelő tisztelettel, következetesen, lelkesen tanít a saját tudásának a határáig.

Gyakorlás közben ne mutassuk meg a tudásunkat hasznos cél nélkül.

Ne vitatkozzunk a tudásról vagy az erőről, tanítsunk a megfelelő módon. A szavak önmagunkban nem minden esetben elégségesek. Némelykor hatékonyabban taníthatunk ha hagyjuk magunkat megütni, megdobni.

Az oktatóknak együtt kell működniük

Az oktatóknak nem szabad veszekedniük egymással a technikákon illetve az oktatási módszereken. Ugyanabban a technikában sokféle módszer létezhet, és a technika a körülményektől függően (hely, testmagasság, súly, stb.) és az ellenfél által alkalmazott erővel, technikával, taktikával, stratégiával összhangban változik.Valamennyi helyes lehet, ha betartja az alapelveket és az alap törvényszerűségeket. Az oktatóknak időről időre össze kell jönniük egy találkozóra, ahol megbeszélhetik a vitás kérdéseket.

A bemutatott általános elvek alapján működik a dojo-nk több évtizede. Ez az emberöltőnyi idő sok tudást és tapasztalatot halmozott fel, amit megkaptunk az úton előttünk járóktól. A mi feladatunk és kötelességünk is egyben, hogy legjobb tudásunk szerint a saját tapasztalatainkat is hozzáadva tovább adjuk mindezt a most még mögöttünk haladóknak.

Tisztelettel:

Füvesi Sándor

.

2. fejezet

3. fejezet

4. fejezet

5. fejezet

6. fejezet

Hozzászólások

 1. Beküldve: 2010. december 7. kedd 05:35 | Permalink

  Kedves Sanyi!

  Gratulálok a honlaphoz és nagyon örülök, hogy elkezdted leírni az alapelveket. Személyesen is tapasztaltam, hogy valóban ezek szerint az alapelvek szerint oktatsz és oktatnak a tanítványaid. De bizonyítja ezt a letisztult lényegre törő stílus is, látszik, hogy némelyik gondolat már évtizedekkel ezelőtt megfogalmazódott. Fontosnak, lényegesnek tartom valamennyit, az pedig, hogy teljes-e, később kiderül. Hozzájárul ahhoz is, hogy felismerjem és javítsam a hibáimat, pár területen érintve éreztem magam. Várom a folytatást… Laci

 2. Fekete Sándor
  Beküldve: 2010. december 7. kedd 12:31 | Permalink

  Szia Sanyi!

  Szeretnék gratulálni az eddig mutatott teljesítményedhez.
  Példa értékű lehet mindannyiunk számára az itt leírtak.
  Remélem a jövőben a szövetségen belül is nagyobb lesz az összhang,
  és a meglévő hiányosságainkat kijavíthatjuk közösen.
  A meglévő egyéni tudást adjuk át egymásnak, hogy a szövetségünk
  kellően erős legyen. Az oktatók képzése terjedjen ki több területre is.
  Én is szeretnék még nagyon sokat tanulni, teremtsük meg a lehetőséget erre a
  szövetségen belül is!

  Tisztelettel: F. S.

 3. Vigh István Attila
  Beküldve: 2011. január 1. szombat 11:36 | Permalink

  Szia Sanyi!

  Nagyon köszönöm, hogy számomra is elérhető helyen leírtad a gondolataidat az oktatásról (én itt “civil” vagyok). Szeretném, ezeket az elveket követni az intézkedés taktikai oktatások során.

  Tisztelettel: Vigh Pisti

Szólj hozzá!

Az e-mail címed sehol sem jelenik meg, harmadik fél nem férhet hozzá.
A *-gal jelölt mezőket kötelező kitölteni.

*
*

Az alábbi HTML elemek és attribútumok használhatók: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>