Hogyan működik? – Bevezetés

Bejegyzés képe

Egy újabb terület felé tesszük meg a nyitó lépést ezzel a sorozattal. A Hogyan működik? sorozatban egyes technikákat veszünk nagyító alá, kielemezve azok alkotóelemeit éppen úgy, mint a hozzájuk kapcsolódó összefüggéseket. Az itt leírt és megjelenő alapelvek, valamint a hozzájuk kapcsolódó információk összessége nem tanítási vagy oktatási céllal került ilyen formán rögzítésre, csupán szeretném vázlatosan összefoglalni a klub közel három évtizedes fennállása alatt összegyűlt és általunk személyesen megélt élmények, érzések és tapasztalatok efféle metszetét (erről a teljes egészről szól maga a honlapunk és az ott megjelenő minden egyes betű is).

A technikák ismertetésénél a klubunkban alkalmazott módszertanra támaszkodó tapasztalatok adják meg a válaszokat a működés mikéntjeire és miértjeire egyaránt. A ju jitsu rendkívül sokféle módon és formában megjelenhet. Az itt leírtak csupán egy lehetséges árnyalata a ju jitsu sokszínű szivárványának, ezért semmiképpen sem lehet egyetemleges érvényűnek vagy kizárólagosan igaznak gondolni azt, és méginkább nem lehet többnek vagy jobbnak gondolni a szivárvány más színeinél… Azt is mondhatnám, vázlatosan leírom mi hogy csináljuk és miért tesszük azt amit teszünk…

A sorozat egyes részei nem feltétlenül az oktatási tematikában alkalmazott sorrendiség szerint mutatják be az egyes technikai elemeket. Ahhoz azonban, hogy a működés elvei, mechanizmusai és hatásai érthetőek legyenek, szükséges megismerkedni az alapokkal.

Egy technika (elem) akkor jelenik meg alaptechnikaként (alapelemként), ha a benne tárolt és felismerhető tudás(mozgás)anyag és annak elvei, az adott rendszer egészére vonatkozóan lehetővé teszi a további technikák felépítését, valamint a tudás(mozgás)anyag „sérülésmentes” továbbadását. Az egyes technikákat alaptechnikaként rendszerbe foglaló elvet nevezzük alapelvnek.

Amikor valaminek az alapelveit szeretnénk meglelni, csupán annyit kell tennünk, hogy a vizsgálandó dologról lecsupaszítunk mindent… – erről egy külön fejezetben esik majd szó bővebben…

A Ju Jitsu Klub Hódmezővásárhely dojo-jában már hosszú évek óta (évtizedek) nem technikákat gyakorlunk, sokkal inkább a ju jitsu alapelveit gyakoroljuk a technikákon keresztül. Úgy gondolom, aki a klubunkban ju jitsut gyakorol, annak nincs más dolga mint megtanulni helyesen lélegezni és megfelelően használnia a csípőjét. A ju jitsu alaptechnikái mind eköré a két elv köré rendeződnek egésszé és alkotják egy határok nélküli rendszer alapjait. Véleményem szerint ezek a ju jitsu alapelvei.

Ez az a vezérfonal, amelyre minden más épül, bármilyen mozgás (állás, ütés, rúgás, dobás, esés, feszítés, fojtás, vágás, stb.) alapvető meghatározója e két elv együttes helyes működésének a teljesülése csakúgy, ahogyan az egész lényünket meghatározó „belső tartásunk” sem képzelhető el az alapelvek jelenléte nélkül.

Úgy is mondhatnám, aki az alapelveket gyakorolva foglalkozik a ju jitsu-val, annak egy határtalan fantáziával megálmodott meséskönyv kerül a kezébe, amelyben sok-sok üres lapot is talál majd… :). Aki pedig technikai rendszer szerint gyakorol, az egy szerző által szerkesztett szakkönyvet (tankönyvet) lát maga előtt, amelyben minden pontosan le van írva, hogy mit – miért – hogyan (és csak is úgy!), üres lapok pedig az ilyen féle könyvekben nem léteznek… :).

A sorozatban, alulról építkezve kerülnek bemutatásra egyes technikák az alábbi rendszer szerint (lehetőség szerint fotókkal és videó anyagokkal kiegészítve):

 • név és általános leírás
 • az alapelvek megjelenése
 • az alapelvek által meghatározott mozgásszerkezeti elvek és azok megjelenése
 • végrehajtás
 • jellemzők és felhasználás

A ju jitsu azon területei, amelyekkel a sorozatban foglalkozni fogunk:

 • Alapelvek
 • Általános mozgásszerkezeti elvek
 • Alap technikák:
  • állások
  • kéztechnikák (ütések, csapások, blokkok)
  • lábtechnikák (lépések, rúgások, ugrások, vetődések)
  • gurulások, esések
 • Dobás technikák és földrevitelek
 • Feszítések, fojtások, kulcsok
 • Lezárások, elvezetések
 • Eszközök használata
  • bot (rövid-, fél-, hosszúbot)
  • kötél
  • tonfa
  • kés
  • kard
 • Több ellenfél…
 • Harc – küzdelem
 • Taktika, stratégia

Mint említettem nem feltétlenül haladunk majd sorrend szerint, de legelőször szükségszerűen meg kell ismerni az alapokat, mert ezek hiánya nélkül minden leírt karakter elolvasása nem több mint hiábavaló időpocsékolás…

No akkor kezdjünk is bele…

Elég rövid lehet azon könyvek, írások, feljegyzések vagy egyéb más tudásanyagok listája, amely mindjárt a bevezetőben úgy kezdődik hogy összefoglalja, elmondja és bemutatja mindazt, amiről tulajdonképpen minden egyes betű a későbbiekben szólni fog. Így aki azt gondolja csak az egész lényegére kíváncsi, annak elég az alábbi néhány gondolatot végigolvasnia… Minden szükséges tudás és titok :D, itt van, (minden további betű csak részlet… :)), amelynek megszerzéséhez nem kell más, csupán idő és tapasztalat…

Itt most teszek egy kis személyes kitérőt (akit nem érdekel, ugorjon át :)), amely bepillantást ad abba az útba és annak néhány részletébe, amely mentén felismerhettem olyan törvényszerűségeket, amelyek nem csak az általam gyakorolt ju jitsu-t, de az egész életem mindennapjait határozzák meg.

„Az elmúlt több mint húsz évben számtalan kudarc ért a ju jitsu gyakorlásában (is), amelyeket éveken keresztül eléggé nehezen éltem meg. A kezdeti időszakban lehangolt az, mennyire gyenge és ügyetlen vagyok, de lehangoltságomnál sokkalta erősebb volt az áhított tudás birtoklásának vágya, így hát gyakoroltam szorgalmasan… Egyre ügyesebb és erősebb lettem és már néha akadtak sikerélmények is… Ebben az időszakban kezdtem el figyelni a kudarcaimra, majd később már értékként tekintettem rájuk. Azok voltak a legértékesebb kudarcaim, amikor az aktuális tudásom legjavát nyújtva sem voltam képes önmagamnak megfelelő szintet elérni. Amikor azt hittem most jó lesz és már igazán király vagyok :D, mindig akadt olyan mozgás (jó sok – nem tudok helyesen, ütni, rúgni, gurulni, dobni, stb.) ami rádöbbentett, valami még mindig nagyon hiányzik…

Igyekeztem megkeresni a pontos hogyanokhoz tartozó miérteket, és minél több miértet találtam, annál jobban láttam eddigi hogyanjaim pontatlanságait (ördögi kör :)). Ebben a keresésben volt felbecsülhetetlen segítség a kudarcok sokasága. Figyeltem, tanulmányoztam, gyakoroltam mindent, ami csak addig elém került. Számtalanszor ismételtem a mozgássorokat, amíg az eközben megélt élmények, érzések és tapasztalatok összessége két fő terület felé irányította a figyelmem.

Feltűnt, hogy a csípőm használata és a légzésem döntően befolyásolják a legapróbb rezdülésem is. Ez a felismerés újabb lökést adott a kutatásomnak. Minden eddigi ismert mozgásom e két terület fókuszpontjának az előtérbe helyezésével ismételgettem újra és újra… és megint jöttek a kudarcok (jó sok), ám a mellettük néha-néha megélt sikerélmények minősége (szintje) teljesen más volt mint a korábban tapasztaltak, végre azt éreztem találtam valamit… jó úton járok.

Sokadszor is végiggyakoroltam az általam eddig ismert mozgássorokat, amikorra úgy éreztem megbizonyosodtam arról, hogy az általam megismert ju jitsunak nincs olyan részlete, amelyet ne határozna meg döntően a figyelmem középpontjába került két terület együttese. Nagyon érdekes és örömteli felismerések értek, amikor új területeket, mozgásokat, technikákat ismertem meg, hiszen kivétel nélkül minden „működőképes újdonság” a már megismert alapelvekre épült.”

.

folytatás következik…

.

megjegyzés:

az alapelvek ismertetése ennek az írásnak a részét képezi, de mivel terjedelmében ez így összesen, véleményem szerint túl sok lett volna, ezért a következő részben fogom leírni azokat…

Szólj hozzá!

Az e-mail címed sehol sem jelenik meg, harmadik fél nem férhet hozzá.
A *-gal jelölt mezőket kötelező kitölteni.

*
*

Az alábbi HTML elemek és attribútumok használhatók: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>